QUIN TRIO?/ ¿CUÁL ELIJO?CATALÀ


Quan comencem a pensar en comprar un joc de taula per l’aula o pels nostres fills sovint se’ns plantegen diferents dubtes. Hi jugarem? Li agradarà? sabrà jugar? entendrà les normes? es frustrarà si perd?…

Primer de tot hem de tenir en compte que hi ha diferents tipologies de jocs, de moment les dividirem en 2: col·laboratiu i competitiu. Si l’infant al que oferim el joc té poca tolerància a perdre, podem començar amb jocs col·laboratius. Guanyem o perdem tots.

Un altre aspecte del joc de taula que hem de mirar és l’edat pel qual un joc va destinat, intentem cenyir-nos en aquest aspecte quan comencem a endinsar-nos als jocs de taula, quan la nostra aula o fill/a sigui ja un expert podem jugar una mica amb jocs que siguin per un pèl més grans, però sempre em de tenir en compte no agafar un joc molt difícil per ell per no causar frustració en el joc.

En què més ens podem fixar a l’hora d’escollir el joc? la temàtica i el disseny. No ens enganyem, si als adults ens entren les coses pels ulls, als nostres infants també. Un tema engrescador i unes il·lustracions boniques faran que el joc sigui molt més llaminer a l’hora de triar-lo.

A partir d’aquí la feina de recerca del joc és tota nostra! mica en mica anirem fent una mica de tria de jocs de taula pels més petits i veurem que ens poden aportar a l’hora de jugar. Mentrestant us animo a remenar per les botigues a veure què anem trobant!CASTELLANO


Cuando empezamos a pensar en comprar un juego de mesa para el aula o por nuestros hijos a menudo se nos plantean diferentes dudas. Jugaremos? Le gustará? sabrá jugar? entenderá las normas? se frustrará si pierde? …

En primer lugar debemos tener en cuenta que existen diferentes tipologías de juegos, de momento las dividiremos en 2: colaborativo y competitivo. Si el niño al que ofrecemos el juego tiene poca tolerancia a perder, podemos empezar con juegos colaborativos. Ganamos o perdemos todos.

Otro aspecto del juego de mesa que tenemos que mirar es la edad por el que un juego va destinado, intentamos ceñirnos en este aspecto cuando empezamos a adentrarnos en los juegos de mesa, cuando nuestra aula o hijo / a sea ya un experto podemos jugar un poco con juegos que sean para un poco más grandes, pero siempre me tener en cuenta no coger un juego muy difícil para él para no causar frustración en el juego.

En qué más nos podemos fijar a la hora de escoger el juego? la temática y el diseño. No nos engañemos, si los adultos nos entran las cosas por los ojos, a nuestros niños también. Un tema estimulante y unas ilustraciones bonitas harán que el juego sea mucho más apetecible a la hora de elegirlo.

A partir de aquí el trabajo de investigación del juego es toda nuestra! Poco a poco iremos haciendo un poco de elección de juegos de mesa para los más pequeños y veremos que nos pueden aportar a la hora de jugar. Mientras tanto os animo a remover por las tiendas a ver qué vamos encontrando!